МАНДОВА, В. Достъп до дентална помощ по време на пандемия от коронавирус – препоръки за хора с хемофилия. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 1, p. 16-20, 1 Jun. 2020.