МЕРМЕКЛИЕВА, Е. Съвременна диагностика на наследствените ретинални дистрофии. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 3, p. 9-14, 16 Oct. 2020.