ИСКРОВ, Г.; СТЕФАНОВ, Р. Регламент (ЕО) № 141/2000 за лекарствата сираци – 20 години по-късно. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 3, p. 3-4, 16 Oct. 2020.