ПЪРВАНОВА, А.; КАМУШЕВА, М.; ДИМИТРОВА, М. Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 3, p. 22-31, 16 Oct. 2020.