СТАНЧЕВА, М.; ТОДОРОВА, А.; ТОДОРОВ, Т.; АТЕМИН, С.; ПАВЛОВА, З.; ТУРТУРИКОВ, И.; КАДИЙСКА, Т.; МАРИНОВА, Е.; ПОПОВА, Д.; АЛАНАЙ, Я. Клинична картина и генетични корелации при български пациенти с мутации на SPATA 5 ген. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 4, p. 19-23, 12 Jan. 2021.