ЦОЛОВ, Р.; ЙОРДАНОВ, Г. Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 4, p. 12-15, 12 Jan. 2021.