СТАНЧЕВА, М.; МАСЛАРСКА, Р.; ГЕОРГИЕВА, Р.; ТРАНГ, Х.; БУЖЕМЛА, И.; ВЕРА, Л.; БУРГАД, К.; ЛЬО МОРВАН, Н.; КАПРИ, И. Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена. Редки болести и лекарства сираци, v. 12, n. 1, p. 5-9, 29 Apr. 2021.