КАМУШЕВА, М.; РУСЕНОВА, Я.; ПЪРВАНОВА, А.; ВЪНДЕВА, С.; ЕЛЕНКОВА, А. Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата. Редки болести и лекарства сираци, v. 12, n. 1, p. 10-16, 29 Apr. 2021.