СТЕФАНОВ, Г.; МИТОВА, Е. Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит . Редки болести и лекарства сираци, v. 12, n. 1, p. 17-22, 29 Apr. 2021.