КОЛЕВА, Р.; ВЪЛЧАНОВА, Д.; ДОНЧЕВА, Р. Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, v. 12, n. 4, p. 23-26, 7 Feb. 2022.