ГАНЕВА, М. Моногенни автоинфламаторни заболявания. Периодични фебрилни синдроми. Редки болести и лекарства сираци, v. 12, n. 4, p. 14-19, 6 Feb. 2022.