ГАНЕВА, М. Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, v. 13, n. 1, p. 28-31, 1 Jun. 2022.