ПЕТКОВА, Т.; МУСУРЛИЕВА, Н. Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия. Редки болести и лекарства сираци, v. 13, n. 2, p. 5-10, 3 Aug. 2022.