БОЖКОВ, А.; ПАЧЕВА, И.; СОТКОВА, И.; ПАНОВА, М.; ТИМОВА, Е.; ТОДОРОВ, Т. Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане. Редки болести и лекарства сираци, v. 13, n. 3-4, p. 10-13, 24 Mar. 2023.