АНДОНОВА, С.; БРАДИНОВА, И.; САВОВ, А. Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти. Редки болести и лекарства сираци, v. 14, n. 1, p. 32-38, 13 Sep. 2023.