ЯНЕВА СТАЙКОВА, С.; АТАНАСОСКА, М.; ШИШИНЬОВ, С.; БАЛАБАНСКИ, Л.; МИРЧЕВА, Д.; БРАДИНОВА, И.; ВЪЖАРОВА, Р. NESCAV синдром: клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, v. 14, n. 3-4, p. 3-6, 9 Feb. 2024.