БЕЛЕВА, Е. Пароксизмална нощна хемоглобинурия – диагноза, клинична картина и нови терапевтични възможности. Редки болести и лекарства сираци, v. 14, n. 3-4, p. 10-19, 9 Feb. 2024.