ПЕНЧЕВ, П.; ПЕТРОВ, П.-П.; ИВАНОВ, К.; ИЛЬОВ, И.; ЕНЧЕВ, Я.; ИЛИЕВ, Б. Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай. Редки болести и лекарства сираци, v. 14, n. 3-4, p. 24-27, 9 Feb. 2024.