РАЧЕВА, Г. Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти. Редки болести и лекарства сираци, v. 15, n. 1, p. 20-24, 20 Mar. 2024.