МИТЕВА-КАТРАНДЖИЕВА, Ц. Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели. Редки болести и лекарства сираци, v. 8, n. 3, p. 3-8, 15 Sep. 2017.