МИТЕВА-КАТРАНДЖИЕВА, Ц. Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци, v. 8, n. 2, p. 8-12, 15 Jun. 2017.