МИТЕВА-КАТРАНДЖИЕВА, Ц. Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести. Редки болести и лекарства сираци, v. 8, n. 2, p. 13-17, 15 Jun. 2017.