ТЪРНЕВ, И.; ЧАМОВА, Т.; САРАФОВ, С.; ГОСПОДИНОВА, М.; СИНИГЕРСКА, И.; КИРОВ, А.; ГЕРГЕЛЧЕВА, В.; ТОДОРОВ, Т.; КАПРЕЛЯН, А.; АНГЕЛОВА, Л.; ГРУДКОВА, М.; ГЕНОВ, К.; ДИМИТРОВА, Х.; СТАЙКОВ, И.; КАСТРЕВА, К.; КАМЕНОВ, О.; БОГДАНОВА, Д.; ИВАНОВ, И.; ЛИТВИНЕНКО, И.; ПЕРЕНОВСКА, П.; БОЖИНОВА, В.; ТОДОРОВА, А. Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България. Редки болести и лекарства сираци, v. 6, n. 1, p. 17-22, 15 Sep. 2015.