РАЙЧЕВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики. Редки болести и лекарства сираци, v. 8, n. 1, p. 10-26, 15 Mar. 2017.