РАЙЧЕВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване. Редки болести и лекарства сираци, v. 6, n. 1, p. 26-32, 15 Sep. 2015.