ИСКРОВ, Г.; СТЕФАНОВ, Р. Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи. Редки болести и лекарства сираци, v. 9, n. 2, p. 3, 5 Sep. 2018.