ПЕТРОВА, Г.; ЯНЕВА, Н.; КАЛЧЕВА, М.; АЛЕКСИЕВ, А.; МИХОВА, Р.; АТАНАСОВА, С.; МИНЧЕВА, Ц.; ГЕОРГИЕВА, А.; АТАНАСОВА, С.; СТРАТЕВА, Т.; САВОВ, А. Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза. Редки болести и лекарства сираци, v. 7, n. 3, p. 11-16, 15 Sep. 2016.