ДЖАМЯРОВА, Р.; ЕНЕВА, Е.; СИМЕОНОВА, Р.; ПОПОВА, Е.; ИСКРОВ, Г.; МИТЕВА-КАТРАНДЖИЕВА, Ц.; СТЕФАНОВ, Р. Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група. Редки болести и лекарства сираци, v. 7, n. 1, p. 15-17, 15 Mar. 2016.