МИТЕВА-КАТРАНДЖИЕВА, Ц.; СТЕФАНОВ, Р. Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести. Редки болести и лекарства сираци, v. 7, n. 1, p. 18-22, 15 Mar. 2016.