ВАЛЕРИЕВА, Е.; АТАНАСОВА, В.; КОВАЧЕВА, К.; КОЛАРОВА-ЯНЕВА, Н.; ГЕОРГИЕВА, Д.; АСАНОВА, А.; ВАСИЛЕВ, И. Случай на синдром на Adams-Oliver, проследяван от раждането до 1-годишна възраст. Редки болести и лекарства сираци, v. 9, n. 3, p. 13-17, 31 Oct. 2018.