ИСКРОВ, Г.; ДЕЧЕВА, Г.; ПОПОВА, Е.; СТЕФАНОВ, Р.; ПОСАДА ДЕ ЛА ПАЗ, М. Епидемиологично проучване на разпространението на разстройствата от аутистичния спектър в България. Редки болести и лекарства сираци, v. 9, n. 2, p. 8-12, 5 Sep. 2018.