РАЙЧЕВА, Р.; ХРИСТАМЯН, М. Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 1, p. 12-19, 28 Mar. 2019.