ХРИСТОВА, Е.; ИСКРОВ, Г.; СТЕФАНОВ, Р. Преконцепционна употреба на фолиева киселина за първична профилактика на редки генетични заболявания. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 1, p. 20-25, 28 Mar. 2019.