МИТОВА, Е.; ИСКРОВ, Г. Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 1, p. 26-30, 28 Mar. 2019.