КАМУШЕВА, М.; ВЪНДЕВА, С.; ЕЛЕНКОВА, А.; ЗАХАРИЕВА, С.; ПЕТРОВА, Г. Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 2, p. 10-17, 30 Jul. 2019.