РАЙЧЕВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 3, p. 27-37, 9 Oct. 2019.