РАЙЧЕВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Оценка на здравните технологии и определяне на приоритети. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 3, p. 17-26, 9 Oct. 2019.