РАЙЧЕВА, Р.; СТЕФАНОВ, Р. Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 4, p. 22-30, 4 Jan. 2020.