Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2018. “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики”. Редки болести и лекарства сираци 9 (1), 13-27. https://doi.org/10.36865/2018.v9i1.10.