Райчева, Ралица, and Румен Стефанов. 2020. “Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии”. Редки болести и лекарства сираци 10 (4), 14-21. https://doi.org/10.36865/2019.v10i4.100.