Митова, Елена, Георги Стефанов, Анна Попова-Ташкова, Марин Атанасов, and Румен Стефанов. 2020. “Епидемиология на пигментен ретинит и вродена слепота на Лебер”. Редки болести и лекарства сираци 11 (1), 5-11. https://doi.org/10.36865/2020.v11i1.107.