Иванов, Златин, Радостина Симеонова, and Румен Стефанов. 2020. “Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип”. Редки болести и лекарства сираци 11 (1), 12-15. https://doi.org/10.36865/2020.v11i1.108.