Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2020. “Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?”. Редки болести и лекарства сираци 11 (3), 5-8. https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.115.