Първанова, Алексина, Мария Камушева, and Мария Димитрова. 2020. “Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия”. Редки болести и лекарства сираци 11 (3), 22-31. https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.120.