Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2021. “Редките болести през 2020 г. – какво научихме? ”. Редки болести и лекарства сираци 11 (4), 3-4. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.124.