Яхя, Диннар, Мария Цветкова, Мария Левкова, Мари Хачмериян, and Людмила Ангелова. 2021. “Тризомия на 16-та хромозома във фетус – клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 11 (4), 16-18. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.127.