Цолов, Росен, and Георги Йорданов. 2021. “Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF”. Редки болести и лекарства сираци 11 (4), 12-15. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.128.