Цветкова, Силвия, and Катя Дойкова. 2021. “Множествени подкожни метастази от белодробен карцином – рядък случай в практиката”. Редки болести и лекарства сираци 11 (4), 5-7. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.129.