Станчева, Малина, Радка Масларска, Ралица Георгиева, Ха Транг, Имен Бужемла, Лиза Вера, Карла Бургад, Нели Льо Морван, and Илин Капри. 2021. “Клиничен случай с централен хиповентилационен синдром, дължащ се на мутация на PHOX2B гена”. Редки болести и лекарства сираци 12 (1), 5-9. https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.134.