Камушева, Мария, Яница Русенова, Алексина Първанова, Силвия Въндева, and Атанаска Еленкова. 2021. “Разходи за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с акромегалия – преглед на литературата”. Редки болести и лекарства сираци 12 (1), 10-16. https://doi.org/10.36865/2021.v12i1.135.